Endre påmeldinger
Når du er logget på som en RaceAdmin vil du kunne åpne hver påmelding og endre eller slette som du vil.
 
Hente ut data:
Print data brukes for å lage utskrift til teknisk kontroll skjema. (nei den kan ikke sorteres..)  Siden lister alle påmeldinger i en web side, ved utskrift kommer det en påmelding pr. side.
 
Get data henter en tabell liste med alle data for påmeldinger.
Høyre klikk og velg "merk alt" og så ta kopi, dette kan nå limes inn i f.eks excel.
Tips. før du limer inn i excel merker du hele excel arket og formaterer celler som tekst. Når du limer inn velger du at du skal bruke målformatering, hvis ikke kommer transponder nummer som begynner med 0 inn som tall og da forsvinner 0. Og dermed kan ikke filen brukes som import til tidtaker systemet.